Supercrv (Zophobas morio)

 

Ove do 6 cm duge larve imaju veći udeo masti od drugih vrsta hrane. Zbog toga se preporučuju za mlade životinje u razvoju ili u slučaju potrebe za nadoknadom telesne mase (kod bolesnih jedinki ili nosećih ženki). Sve životinje ih vrlo rado prihvataju.
Ishrana: Šargarepa, jabuka, zelena salata, krompir, mekinje

 

Poreklo: Centralna i Južna Amerika